Struktura preduzeća

Sedište: ulica 7. Jul, broj 20, 18330 Babušnica

Matični broj: 07328389

PIB: 100325445

Direktor: Miodrag Kostić, dipl.inž.građ.

Nadzorni odbor: Jovica Vidanović dipl.inž.polj. (predsednik NO), Tomislav Blagojević, dipl.pravnik (član NO), Marijela Rančić dipl.inž.građ. (član NO).

Comments are closed.