Delatnosti

Unutrašnja organizacija javnog preduzeća:
Javno komunalno preduzeće ”Komunalac“ posluje kao jedinstvena radna celina, a svoju delatnost obavlja preko svojih organizacionih jedinica – RJ. Deo je Javnog preduzeća nema svojstvo pravnog lica.
Preduzeće u svom sastavu ima sledeće RJ:
– RJ. „ Vodovod i kanalizacija“
– RJ. „ Gradska čistoća, groblje, pijaca i zelenilo“
– RJ. „ Građevinske operative i mehanizacije“
– RJ. „ Knjigovodstvene i komercijalne poslove i merno naplatne službe “
– RJ. „ Opšte , pravne i kadrovske poslove“
– RJ. „ Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika“

Pretežna delatnost Javnog komunalnog preduzeća ”Komunalac” je:
– 36.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode.

Osim navedene pretežne delatnosti, Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ se bavi i drugim delatnostima, kao što su:
– snabdevanje vodom za piće, prečišćavanja i odvođenja atmosferskih i otpadnih voda, upravljanje komunalnim otpadom, upravljanje grobljima i pogrebne usluge, javna parkirališta, upravljanje pijacama, održavanje čistoće na površinama javne namene, održavanje zelenih površina, delatnost zoohigijene, gradski i prigradski kopnenei prevoz putnika, uklanjanje otpadnih voda, sakupljanje otpada koji nije opasan, tretman i odaganje otpada, izgradnja cevovoda, rušenje objekata, postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema, ostali završni radovi, trgovina na malo na tezgama i pijacama, drumski prevoz tereta, usluga uređenja i održavanja okoline, ostale zabavne i rekreativne delatnosti, pogrebne i srodne delatnosti, upravljanje javnim putevima (opštinski putevi i ulice): održavanje ulica i puteva- izvođenje radova kojima se obezbeđuje nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja i čuva i unapređuje upotrebna vrednost ulica, puteva, trgova, platoa i sl. i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i ovom Odlukom.

JKP „Komunalac“ je nosilac isključivog prava za obavljanje ovih delatnosti.

Javno komunalno preduzeće ”Komunalac” može bez upisa u registar da vrši i druge delatnosti koje služe obavljanju pretežne delatnosti, ukoliko za te delatnosti ispunjava uslove predviđene zakonom.

Comments are closed.