O nama

Javno komunalno preduzeće “ Komunalac“ iz Babušnice, osnovano je od strane Skupštine opštine Babušnica, Odlukom o osnivanju broj 011-8/89 od 28. 12. 1989. godine, Odlukom o osnivanju broj 352-22/2001 od 12.10.2001. godine te Odlukom o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „ Komunalac “ u Babušnici sa Zakonom o javnim preduzećima („Skupštinski pregled opštine Babušnica, broj 5/13, 16/13 i broj 21/16).
Osnivanje Javnog preduzeća upisano je u sudski registar Okružnog privrednog suda u Nišu, registarski uložak 1-678-00, rešenje FI1168/89 od 05.02.1990. godine , a prevedeno u Registar privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre, rešenjem BD 50325/2005. od 08.07.2005.godine.

Cilj osnivanja javnog preduzeća:
Javno komunalno preduzeće ”Komunalac” je osnovano radi obezbeđivanja trajnog obavljanja delatnosti snabdevanje vodom za piće, prečišćavanja i odvođenja atmosferskih i otpadnih voda, upravljanje komunalnim otpadom, upravljanje grobljima i pogrebne usluge, javna parkirališta, upravljanje pijacama, održavanje čistoće na površinama javne namene, održavanje zelenih površina, delatnost zoohigijene i gradski i prigradski kopneni prevoz putnika, upravljanja javnim putevima i saobraćajnim površinama, donošenja programa održavanja, zaštite i izgradnje puteva i ulica uz saglasnost osnivača.

Osnivač javnog preduzeća:
Osnivač Javnog komunalnog preduzeća ”Komunalac” je:
Skupština opštine Babušnica, ulica Ratka Pavlovića, broj 1, matični broj 07172788.

Pravni status javnog preduzeća:
Javno komunalno preduzeće ”Komunalac” ima status pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom.

Sedište javnog preduzeća:
Sedište Javnog komunalnog preduzeća ”Komunalac” je u Babušnici, ulica 7. Jul, broj 20.

Comments are closed.