Javne nabavke

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nabavka radova, dobara i usluga (Pragovi do kojih se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje)
po Novom zakonu o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS,, br.91/2019) za 2020.godinu

1.Poziv za prikupljanje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku radova na održavanju asfaltnih puteva 001-2020

2.Poziv za prikupljanje ponuda i Konkursna dokumentacija za nabavku radova – održavanju мakadamskih puteva 002-2020

3.002-2020, Oдлука директора о избору, Извођење радова за потребе одржавања општинских макадамских путева и улица на територији општине Бабушница

4.001-2020, Oдлука директора о избору, Редовно одржавање општинских асфалтних путева и улица на територији општине Бабушница у 2020.години

5.003-2020 Poziv i Konkursna za nabavku radova – Mašinski utovar strugane asvaltne mase u Beloj Palanci sa prevozom, razastiranjem i valjanjem

6.004-Poziv i Konkursna Redovno održavanje opštinskih asfaltnih puteva i ulica na teritoriji opštine Babušnica u 2020.godini- FAZA 2

7.003-2020, Oдлука директора о додели, Машински утовар стругане асвалтне масе у Белој Паланци са превозом, разастирањем и ваљањем до потребне зби

8.004-Odluka direktora o dodeli ugovora Redovno održavanje opštinskih asfaltnih puteva i ulica na teritoriji opštine Babušnica u 2020.godini- FAZA

Javne nabavke 2020

Plan javnih nabavki 2020 novi zakon

Interni AKT 10.08.2020.-potpisan elektronski

 

 

Javne nabavke 2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

1. PLAN JAVNIH NABAVKI 2019

1-1 Nabavka električne energije, poziv 01

1-2 Nabavka električne energije, konkursna 01

1-3 Nabavka električne energije, odluka o izboru 01

1 Izmena Plana nabavki za 2019.

1-4 Nabavka električne energije ,оbaveštenje o zaključenom ugovoru

2-1 Poziv Nabavka- radovi održavanje lok.put. makadam JNMV 02-2019

2-2 Konkursna Nabavka- radovi održavanje lok.put. makadam JNMV 02-2019

2-3 Odluka o izboru Nabavka- radovi održavanje lok.put. makadam JNMV 02-2019

2-4 Obaveštenje Zahtev za zaštitu prava radovi održavanje lok.put. makadam JNMV 02-2019

3- 1 Poziv za prikupljanje ponuda Redovno održavanje opštinskih asfaltnih puteva i ulica za 2019.godinu

3- 2 Konkursna Redovno održavanje opštinskih asfaltnih puteva i ulica za 2019.godinu

3- 3 Odluka direktora Redovno održavanje opštinskih asfaltnih puteva i ulica za 2019.godinu

3-4 оbaveštenje o zaključenom ugovoru 2019.

4-1 Poziv 04-2019

4-2 Konkursna 04-2019

 

Comments are closed.