Javni oglasi

Записник са отварања понуда, Извештај комисије и Одлука Директора о избору најповољнијег понуђачаПРОДАЈА покретне ствари

ОГЛАС-ЗА-ПРОДАЈУ-пописаних-покретне-ствари-МЕТАЛНИ-ОРМАН-ПУТЕМ-ПИСМЕНЕ-ДОСТАВЕ-ПОНУДА-22.12.2023.

Записник са отварања понуда, предлог комисије и Одлука Директора у вези ПРОДАЈЕ покретнe ствари -МЕТАЛНОГ ОРМАНА

ОГЛАС-ЗА-ПРОДАЈУ-пописаних-покретне-ствари МЕТАЛНИ ОРМАН -ПУТЕМ-ПИСМЕНЕ-ДОСТАВЕ-ПОНУДА-15.12.2023.

Извештај са отварања понуда, предлог комисије и Одлука Директора за ПРОДАЈУ покретнe ствари -РАСХОДОВАНOГ САНДУКА

15.08.2023. ОГЛАС-ЗА-ПРОДАЈУ-пописаних-покретних-ствари-ПУТЕМ-ПИСМЕНЕ-ДОСТАВЕ-ПОНУДА- (1)

ОДЛУКА ДИРЕКТОРА ПРОДАЈА пописаних покретних ствари ПУТЕМ ПИСМЕНЕ ДОСТАВЕ ПОНУДА

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ пописаних покретних ствари ПУТЕМ ПИСМЕНЕ ДОСТАВЕ ПОНУДА 23.09.2022.

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ пописаних покретних ствари ПУТЕМ ПИСМЕНЕ ДОСТАВЕ ПОНУДА

Comments are closed.