Javni pozivi-Javne nabavke

2023.godina:

0007 -2023 Јавни позив-Набавка радова-Санација присутупног пута до хотела ,,Мир“ у Звоначкој бањи

0002 -2023 Јавни позив-Набавка горива за потребе ЈКП ,,Комуналац,,- Бабушница

0005-2023-Јавни-позив-Извођење радова на санацији општинских путева

0004-2023-Јавни-позив-Извођење радова на летњем одржавању макадамских општинских путева и улица

0003-2023 Јавни позив-ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ АСФАЛТНИХ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ,

0001-2023 Јавни позив-Набавка електричне енергије

2022.godina:

0007- 2022 Јавни позив-Набавка услуге за потребе одржавања јавне (уличне) расвете на

0006- 2022 Јавни позив-Извођење радова на санацији општинских путева од наплате

0005-2022 Јавни позив- Извођење радова на летњем одржавању макадамских јавних

0004-2022 Јавни позив-Извођење радова на летњем одржавању асфалтних јавних путева

0003-2022 Јавни позив-РАДОВИ НА ОТКЛАЊАЊУ ШТЕТНИХ ПРОМЕНА У ЗЕМЉИШТУ,0002 -2022 Јавни позив-Набавка горива за потребе ЈКП ,,Комуналац,,- Бабушница

0002 -2022 Јавни позив-Набавка горива за потребе ЈКП ,,Комуналац,,- Бабушница

0001-2022 Јавни позив-Набавка електричне енергије

2021.godina:

0005-2021 Јавни позив- РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ ПУТНЕ ИНФАСТРУКТУРЕ СРЕДСТВИМА ОД0004-2021 Јавни позив-Радови на отклањању штетних последица услед елементарних0003-2021 Јавни позив-Радови на летњем одржавању макадамских јавних

0004-2021 Јавни позив-Радови на отклањању штетних последица услед елементарних

0003-2021 Јавни позив-Радови на летњем одржавању макадамских јавних

0002-2021 Јавни позив-Набавка горива за потребе ЈКП ,,Комуналац,,- Бабушница

0001-2021 Јавни позив-Набавка електричне енергије

2020.godina:

0004-2020 Јавни позив-Набавка горива за потребе ЈКП,,Комуналац,,Бабушница

Comments are closed.